Overview

Sheet1
Sheet2


Sheet 1: Sheet1

KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH

HINDI

Sl.No. Name of theStudent
1 ANJU.A.
2 FATHIMA SALEEM


3 HARIKRISHNAN.A.
4 KARTHIKA VASANTHAN


5 MARIA GORETHY SEASTH
6 MUHSINA MANSOOR
7 NEERAJA.C.S.
8 RESHMA MOHAN


9 SHYNAMOL.S.


10 V.SUWETHA NAIR
11 VEENA.S.
12 VISWALEKSHMI.V
KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH
MALAYALAM
SL.NO NAME OF THE STUDENT
13 ANJALI RUBICHAN
14 ARYA DEVI.K.
15 ARYA. L.


16 AYISHA.M.


17 BEEMA.S.


18 BINDUJA.B.MOHAN
19 RESHMA.P.P.
20 SAFIYA SHAJI
21 VISWALEKSHMI.R.


KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH
MATHEMATICS

SL.NO NAME OF THE STUDENT
22 ASWATHY.S.
23 DIVYA RAJ.S
24 HEERA PHILIP.


25 MONISHA.M.


26 NANDANA.K.C.
27 SARANYA RAJAN


28 SREE.K.J.


29 SRUTHY.C.B.


KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH

NATURAL SCIENCE
SL.NO NAME OF THE STUDENT
30 ADYA RAJ.R.
31 ANUPAMA.R.
32 APARNA.G.
33 ARYA SURYASREE
34 LAKSHMI.S.KUMAR


35 LINTA LAZAR
36 NEELINA.V.
37 SHEENA FRANCIS


KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH

PHYSICAL SCIENCE
SL.NO NAME OF THE STUDENT
38 ANJALI.G.KURUP
39 DAINY MOL.R
40 DEEPTHY.T.P.


41 .DHANYA JAMES
42 JESSYMOL.T.K.
43 KASTHURI THANKACHI.R.
44 KIRAN BABY.R.
45 MAHESWARY.M.M.
46 MEGHALAL.M.M.


47 NITHUN VARGHESE


48 NOURIN NOUSHAD
49 SHAFIYA ASHRAF


50 SHILPA MARIA GEORGISheet 2: Sheet2

KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ARYAD, ALAPPUZHA
2018 - 2020 BATCH
HINDI
SL.NO NAME OF THE STUDENT
1 FATHIMA SALEEM2 VISWALEKSHMI3 V.SUWETHA NAIR4 NIMISHA.M. SC


5 ANJU.A.6 VEENA.S.7 NEERAJA.C.S.8 MARIA GORETHY SEASTH9 HARIKRISHNAN.A.


KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCHMALAYALAM
SL.NO NAME OF THE STUDENT
1 ANJALI RUBICHAN2 ARYA DEVI.K.3 AYISHA.M.4 BINDUJA.B.MOHAN5 RESHMA.P.P.6 SHAFIYA SHAJI SC


7 ARYA.L.
KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCHMATHEMATICS
SL.NO NAME OF THE STUDENT
1 ASWATHY.S.2 DIVYA RAJ.S3 NANDANA.K.C.4 MONISHA.M. SCKERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH
NATURAL SCIENCESL.NO NAME OF THE STUDENT
1 ADYA RAJ.R.2 ANUPAMA.R.3 APARNA.G.4 ARYA SURYASREE5 LINTA LAZAR6 NEELINA.V.7 SHILPA DEVARAJ
KERALA UNIVERSITY COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
ARYAD, ALAPPUZHA

2018 - 2020 BATCH
PHYSICAL SCIENCESL.NO NAME OF THE STUDENT
1 .DHANYA JAMES2 ANJALI.G.KURUP3 DAINY MOL.R4 JESSYMOL.T.K.5 KASTHURI THANKACHI.R.6 KIRAN BABY.R.7 MAHESWARY.M.M.8 NOURIN NOUSHAD9 SHILPA MARIA GEORGI